Boom Cymru

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru’s divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver children’s, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

Mwy / More…

Newyddion / News

Twitter

  • Mae 'na golli cwsg wedi bod dros wisgoedd y Morwynion! Gwyliwch y cyfan ar Priodas Pum Mil heno 8.00 @S4C
  • A fydd Stephanie'n hapus gyda'i ffrog priodas? Priodas Pum Mil nos Sul 8.00 @S4C
  • "Fyswn i'n gadael i chi gael o, os ydy'r pris yn iawn!" Mae Emma'n bargeinio ar Priodas Pum mil nos Sul 8.00 @S4C
  • Sdim syniad gan Allan a Stephanie o Gaernarfon beth mae eu ffrindiau a'u teulu wedi'i drefnu ar gyfer eu priodas!
  • Heno mae Iestyn yn troi'n arwerthwr er mwyn gwerthu dodrefn a hen bethau mewn ocsiwn lleol. Ar Werth 8.25 @S4C
  • "Pam mynd yn Arwerthwr Tai? | Why become an Estate Agent? nos Fercher | Wednseday 8.25 @S4C

© Boom Cymru TV Cyf 2016 / Boom Cymru TV Ltd 2016.
Nid yw Boom Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol / Boom Cymru is not responsible for the content of external websites.

Newid statws cwcis /
Change cookie settings